Terme en Voorwaardes

Hoezit: Terme en Voorwaardes

Die bladsy verduidelik die terme en voorwaardes ten opsigte van die gebruik van die ATKV se webwerf Hoezit! Lees asseblief die terme en voorwaardes deeglik deur voordat jy begin om die webwerf te gebruik. Wanneer jy die Hoezit!-webwerf gebruik, dui jy aan dat jy die terme en voorwaardes aanvaar en dat jy instem dat jy gehoor daaraan sal gee. As jy nie saamstem met die terme en voorwaardes nie, weerhou jou daarvan om die webwerf te gebruik.

Inligting oor ons

Die webwerf www.hoezit.co.za word deur die Afrikaanse Taal- en Kultuurvereniging (ATKV) bestuur.

Die kontakbesonderhede van die ATKV is soos volg:

Straatadres:

ATKV-hoofkantoor
h/v Dover- en Surreystraat
Ferndale
Randburg

Posadres:
Posbus 4586
Randburg
2125

Tel.: 011 919 9000
Tolvry: 0800 00 2209
Inbelsentrum: 011 919 9092
E-pos: atkv@atkv.org.za

Die maatskappynommer is 1962/005157/08 en die ATKV is ’n nie-winsgewende organisasie (NWO-nommer 001-260).

Toegang tot die webwerf en standaard van inhoud
Toegang tot die webwerf is op ’n tydelike basis en ons behou die reg voor om ons diens te onttrek of te verander sonder kennisgewing vooraf. Ons kan nie aanspreeklik gehou word as die webwerf vir enige rede van tyd tot tyd nie beskikbaar is nie. Van tyd tot tyd kan ons toegang vir besoekers wat geregistreer is tot sommige dele van die webwerf, of die hele webwerf, beperk. Wanneer jy van die webwerf gebruik maak, moet jy aan die volgende inhoudelike standaarde toegee. Hierdie inhoudelike standaarde is van toepassing op enige materiaal of bydraes wat jy tot die webwerf maak of enige interaktiewe projekte. Jy moet jou onderwerp aan die gees sowel as die letter van die standaarde. Hierdie standaarde is van toepassing op elke deel van ’n bydrae, asook die bydrae in geheel.

Bydraes moet akkuraat (as dit feite bevat), eerlik, eg en waar wees (waar dit menings bevat) en gehoorsaam wees aan enige toepaslike wet van die land waarin dit geplaas word.

Bydraes mag geen materiaal bevat wat lasterlik teenoor enige persoon is nie. Dit moet geen materiaal bevat wat obseen, beledigend, haatlik of opruiend is nie. Dit moenie seksueel eksplisiete of gewelddadige materiaal bevat of diskriminasie gegrond op ras, geslag, geloof, nasionaliteit, (liggaams)gebrek, seksuele oriëntasie of ouderdom aanwakker. Materiaal moet nie onwettig of strydig met kopiereg of ander intellektuele eiendomsreg wees nie. Ons kan op enige tydstip sonder kennisgewing materiaal wat jy vir die webwerf aangebied het, skrap en/of jou gebruik van enige deel van die webwerf opskort.

Jy is verantwoordelik om al die nodige reëlings te tref om toegang tot die webwerf te hê. Jy is verantwoordelik om seker te maak dat alle persone wat toegang tot die Hoezit!-webwerf kry deur gebruik te maak van jou internetkonneksie bewus is van die terme en voorwaardes en gehoor daaraan gee.

Facebook
Kinders jonger as 13 se toegang tot Facebook.com word beperk. Enige kind jonger as 13 jaar moet onder toesig van ’n ouer Facebook besoek. As jy jonger as 13 jaar is, moenie ’n bewustelike poging aanwend om jou op Facebook te registreer nie of enige persoonlike inligting aan Facebook verskaf nie. Inligting wat deur kinders onder 13 jaar verskaf is, sal so gou doenlik verwyder word. Ons raai kinders ouer as 13 jaar aan om hul ouers se toestemming te vra voordat hulle enige inligting oor hulself aan enigiemand via die internet stuur. Ons moedig ouers aan om hul kinders te leer oor veilig internetpraktyke.

Moderering
Enigiets wat op die webwerf deur ’n gebruiker geplaas word, is onderhewig aan moderering. Ons kan op enige tydstip sonder kennisgewing materiaal wat jy gestuur het, skrap en/of jou gebruik van enige deel van die webwerf opskort.

Ons intellektuele eiendom
Ons besit of is gelisensieer om alle intellektuele eiendomsregte in alle materiaal, tekeninge en data te gebruik. Jy mag nie enige van die materiaal verander en versprei nie. Jy mag ook geen van die illustrasies, foto’s, video of klankgrepe of enige grafika apart van meegaande teks gebruik nie.

Inhoud wat duidelik gemerk is as aflaaibaar vir onderrigdoeleindes, kan afgelaai, gedruk en versprei word, maar kan nie verkoop word nie. Geen van die inhoud mag vir kommersiële doeleindes gebruik word nie. Die inhoud mag nie op ander webwerwe of rekenaarnetwerke gebruik word nie.

Vertroue in inligting wat geplaas word
Kommentaar en materiaal wat op Hoezit! verskyn is nie bedoel om as advies te dien nie en daarop te vertrou nie. Ons aanvaar geen verantwoordelikheid of aanspreeklikheid nie vir enige vertroue wat geplaas word in materiaal deur enige besoeker aan die webwerf of enigeen wat ingelig word oor die inhoud.

Hoezit! se inhoud sal gereeld verander – ons doelwit is om die webwerf gereeld op te dateer en dit kan ter enige tyd gebeur. As die behoefte ontstaan, kan ons toegang tot ons webwerf opskort of dit onbepaald sluit. Van die materiaal/inhoud op die webwerf kan ter enige tyd as “oud” bestempel word en ons is onder geen verpligting om dit op te dateer nie.

Ons aanspreeklikheid:
Hoewel ons altyd probeer verseker dat die webwerf beskikbaar is, word die diens sonder waarborg aangebied. Onderhewig aan die Wet op Verbruikersbeskerming No. 68 van 2008, saamgelees met enige van sy Regulasies (gesamentlik “die WVB”), gee ons geen waarborge, voorstellings, verklarings of waarborge (hetsy uitdruklik, stilswyend of residueel) in hierdie verband nie.

Vrywaring
Jy vrywaar ons teen enige derdeparty-eise, skadevergoeding of koste (redelike prokureursgelde ingesluit) wat veroorsaak word of toeskryfbaar is aan jou.

Nóg ons nóg ons direkteure sal aanspreeklik wees vir skade (behalwe voortvloeiend uit ons bedrieglike optrede of growwe nalatigheid) van enige aard wat direk of indirek veroorsaak kan word.

Virusse, kuberkrakers en ander misdrywe

Jy mag nie enige lêer wat virusse, wurms, ’n Trojaanse perd of ander kontaminerende of destruktiewe kenmerke bevat, of wat andersins met die behoorlike werking van die webwerf inmeng, plaas of stuur nie;

Jy mag nie onregmatig toegang tot die Hoezit!-webwerf verkry nie.

Skakel na Hoezit!
Jy mag ’n skakel na Hoezit! se tuisblad plaas, indien dit geskied op ’n wyse wat regverdig en wettig is en nie ons reputasie skaad of die webwerf uitbuit nie. Ons behou die reg voor om toestemming om ’n skakel te gebruik op te skort. Indien jy enige materiaal op ons webwerf wil gebruik, rig jou navraag aan marties@atkv.org.za.

Ons beskerm jou privaatheid

Wat is “koekies”?
’n “Koekie” is inligting wat na jou rekenaar gestuur word en op die hardeskryf gebêre word. Wanneer jy Hoezit! besoek, sal ons stelsel jou herken en ons help om ons diens aan jou te verbeter. As jy nie die gebruik van “koekies” wil toelaat nie, kan jy jou blaaier (browser) instel om dit te doen. “Koekies” help ons om vir jou ’n beter ervaring op Hoezit! te gee. Dit stel die webwerf instaat om te onthou watter keuses jy gemaak het, bv. watter bladsye jy besoek het. “Koekies” verskaf ook statistieke oor ons besoekers, maar dit bevat egter nie sensitiewe inligting nie.

Ons verbintenis tot jou privaatheid
Hoezit! is daartoe verbind om jou privaatheid en veiligheid van jou persoonlike inligting te beskerm. Ons sal verseker dat jy te alle tye in beheer is van jou persoonlike inligting en ook die kommunikasie wat jy van ons ontvang. Ons sal alles in ons vermoë doen om die risiko van ongemagtigde toegang tot of bekendmaking van jou inligting te verminder.

Wat sluit die beleid in?
Die beleid beskryf die gebruikersinligting wat ons versamel en hoe ons dit doen. Verder dui dit aan hoe ons die inligting gebruik en ook watter keuses jy kan maak oor hoe jou inligting versamel, gebruik en gedeel word. Wees asseblief bewus daarvan dat Hoezit! skakels van ander webwerwe bevat. Hoezit! beheer nie die webwerwe nie en is dus nie verantwoordelik vir die inhoud- of privaatheidspraktyke van dié webwerwe nie. Ons moedig gebruikers aan om wanneer hulle Hoezit! se webwerf verlaat, die privaatheidsbeleide te lees van elke webwerwe wat inligting wat jou kan identifiseer, versamel.

Versameling van inligting
Wanneer jy jou vir kompetisies inskryf, op die webwerf registreer of op die nuusbrief inteken, sal jy inligting oor jouself moet verskaf. Die inligting sal jou naam, e-posadres, posadres en telefoonnommer insluit.

Gebruik van inligting
Hoezit! gebruik IP-adresse om neigings op die webwerf dop te hou en dit te analiseer. Verder word IP-adresse gebruik om die webwerf te bestuur, gebruikers se bewegings op die webwerf te monitor en om breë demografiese inligting te versamel. Hoezit! sal meestal nie jou IP-adres koppel aan inligting wat jou kan identifiseer nie, maar behou die reg om ’n gebruiker te identifiseer as ons meen dat dit nodig is sou die gebruiker nie gehoor gee nie aan interne beleide, terme en voorwaardes of om ons webwerf, gebruikers, diens en ander te beskerm.

Kompetisies: Termes en Voorwaardes
  • Alle inskrywings met jou naam, ouderdom, posadres, huistelefoonnommer, selfoonnommer en e-posadres en enige ander verpligtende inligting insluit.
  • Pryse kan nie vir kontant omgeruil word nie.
  • Die besluit oor die wenner is finaal en geen korrespondensie sal hieroor gevoer word nie.
  • Geen werknemer of familielid van die ATKV mag aan kompetisies deelneem nie.
  • Die wenners sal telefonies in kennis gestel word.
  • Indien jy ’n wenner is en daar ná twee pogings op jou gekose telefoonnommer jy nie in die hande gekry kan word nie (as die oproep nie beantwoord word of na stempos oorgaan), sal ’n nuwe wenner gekies word.
  • Pryse wat nie opgeëis word nie is net geldig vir ses maande.
  • Jy kan soveel keer as wat jy wil, inskryf.
  • Standaard-SMS-tariewe geld. Gratis minute kan nie hiervoor gebruik word nie.
  • Inskrywings sluit op die datum soos aangedui in die kompetisie.